EN

  • EN

  • UA

  • EN

  • UA

Illustration

Браніцька Тетяна Ромуальдівна

Завідувач кафедри педагогічних наук, професійної та початкової освіти, «Вінницька академія безперервної освіти» доктор педагогічних наук, професор, практикуючий психолог, медіатор, посередник.
Профіль викладача у Google Академії.
Особливі досягнення / особисті заслуги: Автор одноосібної монографії, 5 колективних монографії, 5 навчально-методичних посібників, більше 200 публікацій у наукових виданнях з публічного управління та адміністрування; психології, педагогіки. Учасник міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій. Член редакційної колегії фахового видання категорії «В». Учасник багатьох міжнародних проєктів.
У 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему «Теоретико - методичні засади формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій у вищих навчальних закладах». У 2020 році присвоєно вчене звання професора кафедри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук .
Науковий керівник та консультант здобувачів наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», здобувачів освіти з підготовки фахівців зі спеціальності 053 «Психологія»
Науковець, викладач, практикуючий психолог-консультант, тренер, посередник, медіатор, супервізор, фасилітатор інтегруючий у своїй практиці технології розвитку конфліктологічної культури; розвитку емоційного, міжособистісного інтелекту; технології ведення переговорів; розвитку довіри, співпраці, ефективних комунікацій, конструктивної взаємодії, посередництва, медіації, управління конфліктами; член Української асоціації сімейних психологів.
Викладач, тренер з підвищення кваліфікації освітян України. Автор навчальних програм курсів з розвитку конфліктологічної, комунікативної, емоційної компетентності:
• «Конфліктологічна культура сучасного управлінця»;
• «Розвиток конфліктологічної компетентності: технології посередництва, медіації в освітньому процесі»
• «Профілактика професійного вигорання в умовах освітнього процесу: розвиток стресостійкості, емоційної компетентності»
• «Мистецтво взаємодії учасників освітнього процесу: технології розвитку емоційного, міжособистісного інтелекту».
• «Психоемоційна підтримка учасників освітнього процесу: практикум для зміцнення ресурсів»

Коло наукових інтересів: • Конфліктологічна культура.
• Груповий тренінг.
• Технології ведення переговорів в управлінській діяльності.
• Технології конструктивного спілкування.
• Технології посередництва, медіації.
• Психотерапевтичне консультування.
• Психодіагностика.
• Когнітивно-поведінкова терапія.
• Соціальна психологія.
• Психологія управління персоналом.
• Психологія конфлікту,
• Вікова та педагогічна психологія,
• Соціально-педагогічні технології,
• Саморегуляція та самовиховання особистості.

Відео та презентації