EN

  • EN

  • UA

  • EN

  • UA

Аспірант

Illustration

ПРОГРАМАСПІВБЕСІДИ З ПРЕЗЕНТАЦІЄЮ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ДО АСПІРАНТУРИ

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

ПРОГРАМАВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

(англійська/ німецька/французька)
Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

ПРОГРАМА
ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

для абітурієнтів, які поступають на навчанняза третім (освітньо-науковим) рівнемспеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

ЗАЯВА про допуск до складання вступних екзаменів та участі у конкурсному відборі