EN

  • EN

  • UA

  • EN

  • UA

Бакалавр

Illustration

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ТА СПІВБЕСІДИ

для абітурієнтів, які поступають на навчання за першим (бакалаврским) рівнемна основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»(за скороченим терміном навчання)