EN

  • EN

  • UA

  • EN

  • UA

Аспірантура

Heading photo

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ТА НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА ТА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування

Освітні навчальні компоненти:

Обов'язкові компоненти

Вибіркові компоненти

ЗРАЗОК заяви аспіранта на включення до індивідуального плану дисциплін вільного вибору (фахової програми)

Практична підготовка

Illustration

Педагогічна практика аспірантів є складовою частиною освітнього процесу аспірантів, обов’язковим компонентом підготовки науково-педагогічних працівників, що забезпечується поєднанням теоретичної підготовки з практикою. Практика сприяє виявленню здібностей аспірантів до педагогічної діяльності та формуванню психологічної готовності до входження у професію.

Аспіранти

Здобувачі третього освітньо-наукового рівня вищої освіти "доктор філософії" 

Атестація

Разові спеціалізовані вчені ради

Атестація докторів філософії

Індивідуальний план

Освітній процес

Illustration

Розклад занять ПУАа22д та ПУАа23д

Illustration

Графік освітнього процесу2024 рік

Illustration

Розклад зимової сесії ПУАа22д

Illustration

Розклад занять ПУАа22д

Illustration

Графік освітнього процесу2023-2024н.р. (ПУАа22д)

Illustration

Графік аспірантів на 2022-2023н.р.

Illustration

Графік освітнього процесу 2023 рік

Illustration

Розклад аспірантура

Порадник здобувачу