EN

  • EN

  • UA

  • EN

  • UA

Магістр

Illustration

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

для абітурієнтів, які поступають на навчання
за другим (магістерським) рівнем
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

ПРОГРАМАВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

(англійська/ німецька/французька)Ступінь вищої освіти: магістрСпеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»