EN

  • EN

  • UA

  • EN

  • UA

Наукова робота

Наукові видання
КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», категорія «Б»

Illustration

Науковий вісник 

Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Екологія. Публічне управління та адміністрування»

Illustration

Науковий вісник 

Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Педагогіка. Психологія»

Наукова школа

Наукова школа Василенко Надії Володимирівни, доктора педагогічних наук, професора, напрям дослідження: «Розвиток інноваційної компетентності керівних та педагогічних кадрів»

Illustration

Науково-практичні заходи

Illustration

VІІІ Регіональна науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування в умовах нових викликів в інформаційно-комунікаційному просторі» (з міжнародною участю)

Публічне управління та адміністрування в умовах нових викликів в інформаційно-комунікаційному просторі / Науковий вісник КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» [За науковою редакцією Василенко Н. В. ] // Збірник матеріалів VІІІ – Регіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Вінниця: ТОВ «Віндрук», 2023. – Випуск №1(34). – 400 с.

Публічне управління та адміністрування в умовах нових викликів в інформаційно-комунікаційному просторі. Електронний збірник матеріалів VІІІ – Регіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Вінниця: КЗВО «ВАБО», 2023. – 100 с.

Програма конференції

Сертифікати конференції