EN

  • EN

  • UA

  • EN

  • UA

Лебідь Олена Василівна

Спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти" від _ __________ 2023 р. № ___ з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації «МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ» ЛЕБІДЬ Олени Василівни на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософіїКваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію
Науковий керівник: Малінін Володимир Володимирович, кандидат наук з державного управління
Голова ради: 
Рецензенти:
Офіційні опоненти:
Захист відбудеться за адресою: