EN

  • EN

  • UA

  • EN

  • UA

Івацко Тетяна Сергіївна

Спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти" від 18 квітня 2024 року №50 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації «ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕДІАЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ» ІВАЦКО Тетяна Сергіївна на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософіїКваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію