EN

  • EN

  • UA

  • EN

  • UA

Illustration

Пойда Сергій Андрійович

Старший викладач кафедри управління та адміністрування, кандидат педагогічних наук, доцент
Профіль викладача у Google Академії.
Особливі досягнення / особисті заслуги: 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Тема дисертації: «Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації учителів інформатики за дистанційною формою навчання».Автор понад 30-ми наукових та науково-методичних публікацій з питань викладання інформатики та пошуку вирішення проблем підвищення кваліфікації учителів інформатики, дистанційного навчання. Тренер програм Intel "Навчання для майбутнього", "Рівний доступ до якісної освіти". Експерт компанії Panasonic з використання інтерактивного обладнання. Неодноразовий лауреат та переможець конкурсу "Вчитель-новатор". Вчитель-експерт Microsoft, тренер Microsoft.Google Certified Educator Level1.Тренер "Академії цифрового розвитку".Вчитель місяця Google. Тренер, суддя Всеукраїнських змагань з робототехніки та FIRST Lego league.
Коло наукових інтересів: ● Інформаційні та хмарні технології у освіті ● Дистанційне навчання педагогічних працівників ● Проблеми викладання інформатики у ЗНЗ ● Робототехніка

Відео та презентації