EN

  • EN

  • UA

  • EN

  • UA

Засідання кафедри щодо особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

19 лютого 2024 року в змішаному форматі відбулося засідання кафедри управління та адміністрування Комунального закладу вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти» з обговорення практики впровадження постанови КМУ від 19 травня 2023 р. № 502 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів» ознайомила завідувач кафедри управління та адміністрування, доктор наук, професор Василенко Н.В.


Illustration

Разом з членами кафедри (Мазур Г.Ф., доктор економічних наук, заслужений економіст України, професор кафедри управління та адміністрування; Халецька А.А. доктор наук з державного управління, професор, академік Академії економічних наук України; Семко М.І., доцент кафедри публічного управління та адміністрування; Кухарчук П.М. кандидат наук з державного управління, доцент; Пойда С.А. кандидат педагогічних наук, доцент), та представниками Студентського комітету, засідання відвідали Білик О.О. проректор, кандидат технічних наук, доцент, Дрозд Т.М.декан факультету публічного управління, соціальних та природничих наук, кандидат педагогічних наук, Філіппова В.Д. в.о. завідувача кафедри державного управління і місцевого самоврядування, доктор наук з державного управління, професор, дійсний член (академік) Академії політико-правових України, Шевчук І. В., завідувач науково-дослідної частини, професор кафедри публічного управління та адміністрування, доцент, Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова; Браніцька Т.Р., зав. кафедри педагогічних наук, професійної та початкової освіти КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», доктор пед. наук, професор.
Усі члени засідання кафедри активно включалися в обговорення питань, що розглядалися. Спільно шукали шляхи вирішення актуальних проблем. Крім того, учасники відкритого засідання кафедри поділилися своїми напрацюваннями, які вони отримали протягом останнього періоду та прийшли до висновку, що саме заклади вищої освіти (наукові установи) мають забезпечувати підготовку здобувачів ступеня доктора філософії та напрацювати відповідні інструменти для вирішення організаційних питань.
Протокол засідання

Зав.кафедри управління та адміністрування Н.В.Василенко