EN

  • EN

  • UA

  • EN

  • UA

Науково-педагогічна практика аспірантів 2 курсу спеціальності "Публічне управління та адміністрування"


Науково-педагогічна практика аспірантів 2 курсу спеціальності "Публічне управління та адміністрування"З метою набуття практичних навичок викладацької діяльності та закріплення теоретичних знань, аспіранти 2 курсу спеціальності "Публічне управління та адміністрування" успішно пройшли науково-педагогічну практику.
Під час практики аспіранти мали можливість виступити в ролі викладачів, проводячи заняття з різних дисциплін для студентів бакалаврату та магістратури.
Ось деякі з ключових аспектів практики:1. Розробка та проведення лекційних та практичних занять: аспіранти готували лекції, презентації, практичні завдання та інші навчальні матеріали, а також проводили заняття відповідно програми навчальної дисципліни.2. Оцінювання знань та навичок студентів: аспіранти перевіряли успішність засвоєння студентами навчального матеріалу, проводили тести, заліки та інші форми контролю знань.3. Консультування студентів: аспіранти надавали студентам консультації з питань, пов'язаних з навчальною дисципліною, давали поради щодо самостійного вивчення матеріалу та допомагали їм у підготовці до іспитів.4.Участь у науково-дослідній роботі кафедри: аспіранти знайомилися з науково-дослідною роботою кафедри, брали участь у наукових семінарах та конференціях.
Завдяки науково-педагогічній практиці аспіранти:- здобули практичні навички викладацької діяльності;- вдосконалили свої комунікативні та презентаційні навички;- навчилися працювати з аудиторією;- краще зрозуміли методику викладання навчальних дисциплін;- отримали цінний досвід роботи у вищому навчальному закладі;- педагогічна практика стала для аспірантів цінним досвідом, який допоможе їм у подальшій професійній діяльності.
Крім того, під час науково-педагогічної практики аспіранти отримали можливість:- поділитися своїми знаннями та досвідом з молодшими студентами;- сприяти розвитку професійних компетенцій майбутніх фахівців з публічного управління та адміністрування;- зробити свій внесок у підготовку кваліфікованих кадрів для державних органів та органів місцевого самоврядування.
Науково-педагогічна практика аспірантів 2 курсу спеціальності "Публічне управління та адміністрування" пройшла на високому рівні і стала для них важливим етапом у підготовці до майбутньої професійної діяльності.