EN

  • EN

  • UA

  • EN

  • UA

Illustration

Кухарчук Петро Михайлович

Доцент кафедри управління та адміністрування, кандидат наук з державного управління, доцент
Профіль викладача у Google Академії.
Особливі досягнення / особисті заслуги:● педагогічний досвід – викладання хімії, біології, державно-громадське управління освітою;● державне управління – структурні підрозділи у обласній держаній адміністрації та обласній раді.● науковець: захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління на тему «Державно-громадське управління системою професійно-технічною освіти в Україні (регіональний аспект)» (2009 р.), присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки і менеджменту (2012 р.), працює над виконанням дисертаційного дослідження на тему „Теоретико-методологічні основи управління системою освіти регіону”.● управлінський досвід у сфері державного управління на різних рівнях;● досвід розроблення та погодження нормативно-правових та програмних документів;● педагогічний досвід у різних навчальних закладах;● автор більше 50 наукових праць та науково-популярних статей;● 2011-2013рр. член Експертної ради з підготовки фахівців іноземних громадян та громадян України до вступу у вищі навчальні заклади при ДАК МОН України з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів I-IV рівня підготовки фахівців;● проходив стажування у Національній Адміністративній Школі при Кабінеті Міністрів Франції по темі “Контроль і оцінка державного регулювання”(сертифікат);● член НСПУ, видав збірки «Роздуми», «Несказане», «Мова душі», під псевдонімом Ладо Орій, «Коло», «Проліски» і «Агапе» під своїм іменем.
Коло наукових інтересів:● державне управління у сфері освіти, виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;● міжнародні зв’язки;● регіональні екологічні проблеми;● розвиток громадянського суспільства, громадських організацій;● соціальне партнерство.

Відео та презентації