EN

  • EN

  • UA

  • EN

  • UA

Illustration

Києнко-Романюк Лариса Анатоліївна

Доцент кафедри управління та адміністрування, кандидат педагогічних наук, доцент
Профіль викладача у Google Академії.
Особливі досягнення / особисті заслуги:Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Розвиток критичного мислення студентської молоді як загальнопедагогічна проблема» (2007).Здобула другу вищу освіту за спеціальністю «практичний психолог» (2014)Науковець, викладач, практикуючий психолог-консультант, груповий тренер з питань формування лідерських якостей, прийняття управлінських рішень, стратегічного планування, формування здорового способу життя, ініціативності та підприємливості.Координатор програм «Сприяння просвітницькій роботі «рівний рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», «Я – моє здоров’я – моє життя», «Дорослішай на здоров’я» у Вінницькій області.Автор навчальної програми курсу з розвитку критичного мислення «Формування морального критичного мислення»Співавтор навчально-методичної програми курсу з розвитку компетентності ініціативності і підприємливості «Школа ініціативності і підприємливості»Співавтор навчальної програми курсу з розвитку управлінської компетентності «Стратегічне планування»Автор понад 80-ти наукових та науково методичних статей, розробок, посібників, методичних рекомендацій з питань дидактики та психології.Свідоцтво про закінчення форми підвищення кваліфікації № 021/7-17.05.16, «Розбудова спроможності громад – досвід Вишеградської четвірки для країн Східного партнерства», 17.05.16 р.
Коло наукових інтересів:● критичне мислення.● груповий тренінг.● технології прийняття рішень.● техніки толерантного спілкування.● інтерактивні технології.● стратегічне планування.● особисте лідерство.● психотерапевтичне консультування.● коучинг в освіті.

Відео та презентації