EN

  • EN

  • UA

  • EN

  • UA

Illustration

Халецький Андрій Вікторович

Доцент кафедри управління та адміністрування, кандидат наук з державного управління, доцент
Профіль викладача у Google Академії.
Особливі досягнення / особисті заслуги:Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти IV рівня акредитації – 10 років (на посаді доцента кафедри менеджменту Університету державної фіскальної служби України та кафедри загального та адміністративного менеджменту Донецького державного університету управління).
Освіта: 2008 – Кандидат наук з державного управління, спеціальність 25.00.02 –механізми державного управління, 2008 р. Тема: «Державний механізм попередження економічної злочинності в забезпеченні національної безпеки» (диплом ДК № 049277, виданий 12 листопада 2008 року). 1998 р. – Академія Служби безпеки України, спеціальність «Правознавство», кваліфікація – спеціаліст-юрист, м. Київ. 1985 р. – Донецьке вище військово-політичне училище інженерних військ та військ зв’язку, військово-політична спеціальність, кваліфікація офіцера з вищою воєнно-політичною освітою, вчителя історії та суспільствознавства.
Публікації: 3 колективні монографії, 50 публікацій у наукових виданнях, участь у багатьох міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях, семінарах.
Коло наукових інтересів: ● публічне врядування і соціальні трансформації● громадські зв’язки державних організацій● ефективні комунікації в публічному управлінні● основи організації громадянського суспільства

Відео та презентації