EN

  • EN

  • UA

  • EN

  • UA

Illustration

Халецька Аліна Анатоліївна

Професор кафедри управління та адміністрування, доктор наук з державного управління, професор, академік Академії економічних наук України
Профіль викладача у Google Академії.
Особливі досягнення / особисті заслуги:автор 1 одноосібної монографії, 5 колективних монографії (1 – англійською мовою), 5 підручників (два – англійською мовою), 7 навчально-методичних посібників, 140 публікацій у наукових виданнях, учасник міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій. Член спеціалізованої вченої ради і редакційних колегій міжнародних та українських наукових видань. Координатор і учасник багатьох міжнародних проектів. Має 3 захищених кандидата наук з державного управління, аспірантів.У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 – регіональне управління на тему «Багатофакторна модель регіонального управління підприємництвом у секторі малого та середнього бізнесу».У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри загального та адміністративного менеджменту Донецького державного університету управління МОНУ.У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління на тему: «Формування державної політики соціального захисту населення в умовах макроекономічної нерівноваги».У 2012 році присвоєно вчене звання професора кафедри загального та адміністративного менеджменту Донецького державного університету управління МОН УкраїниУ 2016 обрано Академіком Академії економічних наук України зі спеціальності «Економіка народонаселення».
Відзнаки (вибірково-основні): 2019 – Університету Генуї від директорату Європейської Комісії з питань освіти, молоді, спорту та культури за видатний внесок у розвиток проекту «Центр навчання для людей третього віку» TEMPUS IV як «Історія успіху» європейських практик (підтвердження: сертифікат);2017 – Керівництва Університету Адамас (Індія) за видатний внесок у розвиток науки та освіти, партнерства між країнами (підтвердження: відзнака); 2015 - нагороджена Почесною грамотою Національної служби посередництва і примирення за розвиток соціального діалогу в Україні та інші.
Коло наукових інтересів: ● публічне врядування,● освіта дорослих,● срібна економіка,● віковий менеджмент та маркетинг,● ринки праці для людей передпенсійного та пенсійного віку,● управління проектами та програмами в публічній сфері.

Відео та презентації

Нагороди

Illustration
Illustration
Illustration