EN

  • EN

  • UA

  • EN

  • UA

Методичні рекомендації щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні

15 травня 23 року Міністерство освіти і науки України надало методичні рекомендації щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні.У документі вказано, що діти можуть практикувати різні варіанти здобуття освіти під час дії воєнного стану, зокрема, навчання в українських закладах освіти, в закладах освіти країн, куди вони діти евакуювалися, навчання онлайн та змішане навчання.У документі зазначено, що частина дітей навчається одразу у двох закладах освіти — закордонному та українському, що збільшує навчальне навантаження дітей та може стати причиною погіршення їхнього стану здоров'я. Тому українським закладам освіти, де діти навчаються дистанційно, рекомендується вжити заходів щодо оптимізації освітнього процесу, що передбачає врахування результатів навчання з таких предметів які здобувачі освіти опановують у закордонній школі, оптимізація розкладу онлайн уроків, виключення з розкладу курсів вибіркового освітнього компонента. Для зручності дітей потрібно, за можливості, застосовувати асинхронне навчання з використанням відеозаписів уроків.

Illustration

Щодо рекомендацій про проведення підсумкового тематичного семестрового та річного оцінювання, важливо зазначити, що вони здійснюють відповідно до чинних нормативних актів, однак, за рішенням педагогічної ради закладу освіти, замість 12-бальної системи оцінювання у деяких випадках, може бути використана двобальна система - “зараховано” та “не зараховано”.Щодо зарахування до закладу освіти та переведення на наступний навчальний рік, вказано, що всі діти, які змушені були змінити місце проживання і навчалися за кордоном, після повернення зараховуються до закладів загальної середньої освіти. Це може бути той самий заклад освіти, або інший, відповідно до заяви батьків. При визначенні класу, до якого має бути зарахована дитина, рекомендовано враховувати результати її попереднього навчання на підставі інформаційної довідки, що підтверджує навчання в країні перебування. Для дітей, які перебували за кордоном і не вивчали предмети, передбачені українською освітньою програмою, або якщо відсутня інформаційна довідка про навчання, передбачається можливість практичного оцінювання до початку навчального року. Форму проведення оцінювання обирає заклад освіти, і його можна здійснювати з використанням технологій дистанційного навчання та засобів зв'язку, з дотриманням принципів академічної доброчесності.Також методичні рекомендації висвітлюють інформацію про можливість подальшого навчання дітей, які проживали або проживають на не контрольованих територіях, видачі документів про здобуття освіти та характеристики з місця навчання.

Матеріали: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zat